Kronisk smärtbedömning
Effektivisera självhantering
Patient-centrerad vård
Smart och effektiv patientuppföljning
Integrerad vård
Avancerad Kronisk Smärtforskning
Mentorskap
Kunskap och erfarenhetsdelning

Testimonials

Downloads

App tillgänglig för Android, och kommer snart på iPhone.
Dessutom erbjuder vår stationära plattform en fullständig smärtlindringslösning

support