Patientförbättring för kronisk smärthantering

Effektivisera självhantering

 1. Förenkla hanteringen av komplexa patientfall genom en lättanvänd
  digital hälsovårdagenda och smarta meddelanden
 2. Bred täckning av behandlingsbehov, allt från medicinsk
  förvaltning för att utöva planer och näringsvanor
 3. Ställ personliga mål
 4. Bättre informerade patienter genom en gratifierad utbildningsmiljö
 5. Öka medicinsk följsamhet med en smart dialog assistent
 6. Kom i kontakt med andra patienter i ett säkert och pålitligt socialt nätverk
 7. Få tips från andra kroniska smärtpatienter, som är ansvariga medlemmar av patientföreningar


Kronisk smärtbedömning

 1. Baserat på uppdaterad kronisk smärtvetenskap och riktlinjer från International Association for the study of Pain (IASP)
 2. Mät vad som verkligen är viktigt för patienten med kronisk smärta och deras familjer
 3. Fyll i automatiskt medicinska historikdata, ansluter till befintliga hälso- och sjukvårdssystemen EHRs

Patient-centrerad vård

 1. Full kontroll över personliga hälsopostdata och transparent delningspolicy

Downloads

App tillgänglig för Android, och kommer snart på iPhone.
Dessutom erbjuder vår stationära plattform en fullständig smärtlindringslösning
support